20% popusta na uklanjanje madeža uz obavljeni pregled madeža u Derma Studio

15% popusta na mezoterapiju

Derma Studio

Čekaona

Relax zona

Derma Studio Čekaona

Derma Studio

Recepcija

Recepcija

Ambulanta 1

Ambulanta 

Dermoskop

dr.Basarovski

Ulaz

Detali

Detali

Derma Studio

Ambulanta 1

Derma Studio

Ambulanta 1

Dr.Jane Basarovski

Dermatovenerolog

Derma Studio

Ulaz